Digipro: Springplank voor mkb naar Smart Industry

De industrie verandert radicaal. Door nieuwe technologieën en digitale transformatie komen mkb’ers voor nieuwe uitdagingen te staan in een snel veranderende wereld. Digipro ondersteunt mkb’ers bij product- en procesinnovaties en stimuleert samenwerking en kennisoverdracht over de grens. Digipro is een springplank naar realisatie van intelligente producten, productieprocessen en bedrijfsmodellen.

Digipro ondersteunt mkb’ers:
• Van concept- tot aan prototype-ontwikkeling
• Met knowhow en subsidie
• Bij de samenwerking met partners over de grens
• Met een grensoverschrijdend netwerk

In de flyer over Digipro leest u meer informatie.

De subsidievoorwaarden van Digipro kunt u hier downloaden.

Digipro is een Nederlands-Duits project,
dat ondersteund wordt door het INTERREG V A-programma.

GelderlandBrabantLimburgGEMITDuitsland
Urine Analyse

Uitgelicht

Automatische urineanalyse in eigen huis

In het Digipro-project ‘P1med’ werkt het bedrijf Medipee aan de ontwikkeling van een urinemeetsysteem, dat het uitvoeren van een thuisanalyse mogelijk maakt. Doelstelling van het project is het overbodig maken van de vaak onhygiënische, handmatige tussenstappen bij de urineanalyse. Om dit te kunnen realiseren, wordt er gebruik gemaakt van optische meetmethoden om de urinemeting automatisch te kunnen starten en om de daadwerkelijke analyse direct op het toilet uit te kunnen voeren.

Nieuwe producten, processen en bedrijfsmodellen

Partners van Digipro