Digipro

Huis van de Brabantse Kempen

Het Huis van de Brabantse Kempen is de regionale project- en netwerkorganisatie van de regio De Brabantse Kempen. Het is het uitvoeringsorgaan van het Streekplatform, een samenwerkingsverband tussen Kempengemeenten, (semi-) overheidspartijen, bedrijven, onderwijs- en kennisinstellingen. Het Huis van de Brabantse Kempen onderhoudt het netwerk met alle multi helix partners en stimuleert innovatie en samenwerking binnen en buiten de regio.

Het Huis verbindt lokaal beleid met beleid van Provincie en Europa door uitvoering van projecten binnen drie programmalijnen Economie, Landbouw & Landschap en Vrijetijdseconomie met als doel een beter leefklimaat, een prettige maatschappelijke omgeving en een economisch sterke regio die zich onderscheidt als slimme en innovatieve Brabantse Kempen.

Peter van Overdijk
pvoverdijk [at] brabantsekempen [dot] eu
+31 497 51 22 73