Digipro

IHK

De Niederrheinische IHK behartigt de belangen van haar ca. 61.000 leden uit de sectoren industrie, handel en dienstverlening in Duisburg en de Kreisen Wesel en Kleef. Onze taak is het stimuleren van de regionale economie. Dit houdt voor ons in dat we de bedrijven uit de regio Niederrhein ondersteunen bij zaken op economisch en beleidsmatig terrein. Daarbij zetten we ons in voor een vrije en sociale markteconomie, belastingverlaging, wegnemen van bureaucratische drempels en voor betere vestigingsvoorwaarden. In plaats van de staat draagt de IHK zorg voor een praktijkgerichte en voordelige uitvoering van overheidstaken.

We zien ons als toekomstgerichte dienstverlener en „motor“ bij de veranderingen in de economische structuren. In een dialoog met de politiek behartigen we de belangen van de bedrijven op de lange termijn. Daartoe behoort ook het veiligstellen van de vestigingsregio Niederrhein voor de toekomst. Hier ontwikkelen we strategieën om sterke punten nog verder te versterken en nieuwe economische activiteiten mogelijk te maken.