Digipro

Digipro Eindverslag 2021

Met groot genoegen bied ik u het eindrapport aan van Digipro en neem ik u graag mee in de resultaten van dit project. In dit rapport staat de opbrengst van bijna 5 jaar samenwerken, innoveren, vallen en opstaan.

Samenwerken was essentieel voor het succes. Samenwerking tussen bedrijven, tussen de partners, met overheden, onderwijs, geassocieerden en andere stakeholders. Maar bovenal samenwerken met mensen. Afgelopen jaren heb ik gemerkt hoe belangrijk het was om persoonlijke relaties op te bouwen en uit te breiden. Door de persoonlijke relaties vervagen grenzen en werk je als één team aan de doelen van het project. Ook de nauwe samenwerking met ondernemers en de helpende hand die we hebben geboden maakt dat vele ondernemers met een positief gevoel terugkijken op Digipro. Ondernemers die reeds bekend zijn met grensoverschrijdend samenwerken, maar ook veel nieuwe ondernemers die we een kans hebben geboden in te stappen.

Innoveren was als het cement in Digipro. Digipro stond voor grensoverschrijdende digitale innovaties. Veel bedrijven hebben hun volgende stap kunnen zetten op het gebied van digitalisering, door het ontwikkelen van nieuwe producten, processen of diensten. Ook hebben we geprobeerd zelf kritisch te zijn op onze processen en waar mogelijk deze verbeterd. Want wat je van een ander verlangt, mag je jezelf ook ten doel stellen.

Af en toe zijn we ook gevallen. Uiteraard heeft de coronacrisis daar een rol in gespeeld. De onzekerheid die corona met zich meebracht heeft voor nieuwe uitdagingen gezorgd en we hebben onze doelen moeten bijstellen. Gelukkig hebben we samen met alle betrokkenen de schouders eronder weten te zetten en zijn we opgestaan. We hebben ambitie getoond en hebben ondernemers nieuwe kansen geboden. Corona heeft ons mede laten zien dat digitalisering onmisbaar is, nu en in de toekomst.

Het is nu aan de ondernemers om de komende jaren hun kennis en kunde uit het Digipro-project om te zetten in economisch voordeel. Het is aan ons om het ontstane netwerk te koesteren en de grensoverschrijdende contacten warm te houden. Ontwikkelingsmaatschappij Oost NL heeft het voorrecht gehad als leadpartner onderdeel te zijn van dit team en koestert de warme contacten die eruit zijn ontstaan.

Het gaat in dit schrijven te ver om alle betrokkenen individueel te bedanken. Één naam wil ik u echter niet onthouden en dat is Wieteke Meijer, voormalig projectleider van Digipro. Zij heeft vanaf de start de basis gelegd waarop ik verder heb gekoerst en waarvoor ik dankbaar ben. Voor de rest wil ik iedereen danken die de afgelopen jaren een bijdrage heeft geleverd aan het project en wil ik u danken voor de tijd die u neemt deze resultaten tot u te nemen.

Het rapport zit boordevol inspiratie, columns, video’s, facts en figures. Ik wens u dan ook veel leesplezier! 

Bekijk hier het Digipro eindverslag 2021.

Erwin Altena
Projectleider Digipro

Resultaten Digipro 2017-2021 (klik voor vergrootte weergave)