Digipro

Samen bouwen aan een Digitale Grensregio

Digitale producten en oplossingen zijn niet meer weg te denken uit het dagelijkse straatbeeld. Met nieuwe sleuteltechnologieën zoals Artificial Intelligence (AI), Internet of Things (IoT) en supercomputing ontstaan nieuwe kansen. Daarom heeft Erwin Altena op donderdag 14 april een rapport gepresenteerd aan de Stuurgroep INTERREG VA Rijn-Waal, over die kansen binnen de Nederlands-Duitse grensregio. Het biedt inspiratie en inzichten in digitale kansen en uitdagingen die de komende jaren in een grensoverschrijdende context kunnen worden aangepakt.
 

Rapport Digitale Grensregio

Dit onderzoek naar de digitale transitie in de grensregio is gedaan als onderdeel van het INTERREG VA Nederland-Duitsland project Digipro. Specifiek is daarbij ingezoomd op de industrie, die een belangrijke economische sector vormt in de Duits-Nederlandse grensregio. Hierbij wordt ook wel gesproken van Industrie 4.0, Digital Industry of Smart Industry. In de Nederlands-Duitse grensregio wordt op veel gebieden al nauw samengewerkt, maar als het gaat om de digitale transitie kunnen er nog veel stappen worden gezet om de samenwerking te versterken en van elkaar te profiteren. Maar wat is daarvoor nodig?

Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat slechts een relatief kleine groep bedrijven op dit moment in staat is om de kansen van Industrie 4.0 om te zetten in rendement. En dat het voor een grote groep bedrijven niet alleen gaat om het zelf ontwikkelen van digitale technologie, maar juist ook op het implementeren en toepassen van digitale technologie. Industrie 4.0 meer is dan alleen technologie, terwijl technologie vaak wel de voornaamste factor is in stimulerende maatregelen.

Een ander onderzoeksresultaat is dat open programma’s binnen INTERREG, zoals Digipro bij uitstek een goed instrument vormen voor een grote groep bedrijven om aan de slag te gaan met de digitale transitie. Heel belangrijk is ook dat we moeten werken aan een digitale grensregio, een ecosysteem gedachtegoed waarbij netwerken en clusters verder worden versterkt. Met een goede balans tussen bestaande netwerken en bedrijven en nieuwe bedrijven zodat er dynamiek, innovatie en slagkracht ontstaat in de grensregio ten aanzien van deze digitale transitie.

Het rapport is bedoeld voor alle stakeholders die direct of indirect betrokken zijn bij grensoverschrijdend samenwerken in het Duits-Nederlandse INTERREG-programmagebied, en gelinkt zijn aan innovatie en digitalisering. Door onderzoeken van diverse experts is dit rapport tot stand gekomen. Zo is een directe (wetenschappelijke) bijdrage geleverd door Fraunhofer Project Centre (Enschede, NL), KEX Knowledge Exchange Centre (Aachen, DE), INC Invention Centre (Aachen, DE), Dialogic (Utrecht, NL), Radboud Universiteit (Nijmegen, NL) en Hochschule Niederrhein (Mönchengladbach, DE). Het interactieve rapport vind je in de bijlage.

Digipro is een Nederlands-Duits project, dat ondersteund wordt door het INTERREG V A-programma.

Foto bijschrift: Van links naar rechts,
Sander Figee, Min. EZK - Thomas Ahls, Burgemeester Alpen (voorzitter stuurgroep), Erwin Altena, Oost NL - Ilka Meisel, Min. MWIDE, NRW