Automatisering van productieprocessen, snelgroeiende mogelijkheden door ICT, draadloos uitlezen van steeds kleiner wordende sensoren en het analyseren van data. Dat is waar het tijdens de bijeenkomst van VIT op 30 mei allemaal om draaide: Smart Industry. ‘Kennispark Twente en Oost NV reageerden als eerste regio op de enorme groei en beweging binnen de maakindustrie’, aldus Tom Bouws, Kamer van Koophandel en lid van landelijke bureau Smart Industry bij de VIT-bijeenkomst van 30 mei.

 

VIT

Als Oost Nederland en Twente in het bijzonder reageren we op de beweging binnen de maakindustrie. Producten, processen en diensten worden steeds slimmer en voor de industrie is het cruciaal hierop in te spelen. Binnen Smart Industry Oost Nederland is het actieprogramma BOOST ontwikkeld, waarin we tal van activiteiten aanbieden om bedrijven te helpen met innoveren en mee te groeien met de ontwikkelingen van Smart Industry.

 

Bijeenkomst 30 mei

Afgelopen maandag 30 mei kwamen 120 vertegenwoordigers van kennisinstellingen, ondernemers en overheid samen bij Kennispark Twente voor de VIT-bijeenkomst. Een mooie opkomst waarbij Smart Industry centraal stond. Een beweging die enorm groeit binnen de maakindustrie.

Tom Bouws stond stil bij de huidige stand van zaken binnen Smart Industry en de toekomstige verwachtingen. De groei van Smart Industry binnen de maakindustrie zal alleen maar groter worden: ‘Innoveren door intelligentie toe te voegen aan een product of dienst is cruciaal voor de nieuwe business modellen’. Voorbeelden van op en top Smart Industry kwamen aan bod zoals Anna, de slimme termostaat en Ravas & Uniwin met hun product iForks.

Raymond Belderink, business developer Kennispark Industries en directeur van Beteq, besprak de uitdagingen voor de MKB-bedrijven. Uit zijn onderzoek in het bedrijvenveld en zijn jarenlange ervaring binnen het MKB concludeert hij dat, ondanks dat het mee bewegen binnen Smart Industry cruciaal is voor een onderneming, bij een grote groep bedrijven de awareness nog mist. ‘Bedrijven weten vaak niet of zij deze beweging moeten zien als kans of bedreiging’.

Evelien Bras, Business Innovation Director bij Thales vertelde over de business kansen voor corporates en haar eigen ervaring met het toepassen van Smart Industry bij Thales. Vooral de relatie tussen automatisering en veiligheid (cyber security) is volgens haar een onderwerp dat de komende jaren dominant op de innovatieagenda zal komen. Het veilig en betrouwbaar uitwisselen van data is essentieel om Smart Industry te doen slagen, maar wordt door met name MKB-ondernemers onderschat.

 

Innovatie vouchers

Tijdens de VIT-bijeenkomst Smart Industry zijn tevens zeven innovatievouchers uitgereikt, onderdeel van het programma Strategisch Business Development van de UT en bedoeld om de samenwerking tussen het kennisintensieve MKB en de Centers of Expertise van Universiteit Twente verder te stimuleren. De vouchers zijn uitgereikt aan de volgende bedrijven:

 

BNP Brinkmann GmbH & Co KG (ThermoPlastic composite Research Center)
BOND High Performance 3D Technology (ThermoPlastic composite Research Center)
CE-Mate BV (MESA+ Nanolab)
ESPS (Virtual Reality Laboratory)
Imotec BV (LEO Center for Service Robotics)
TripleMed BV (Experimental Center for Technical Medicine)
Food Basics (DesignLab)
Presentatie Tom Bouws
Presentatie Raymond Belderink
Presentatie Evelien Bras

 

Bent u benieuwd of u in aanmerking komt voor een innovatie voucher? Neem gerust contact op met Pieter Dillingh van Kennispark Twente of Janinka Feenstra (a.j.feenstra@utwente.nl of +316 510 724 93) voor meer informatie!