Erwin Altena
erwin.altena@oostnl.nl
+31 6 149 79 533

Oost NL
Ontwikkelingsmaatschappij Oost NL ontwikkelt en begeleidt innovatieprojecten en helpt ze te financieren. Oost NL versnelt internationaliseringsactiviteiten en de groei van (mkb-) bedrijven, vernieuwt bedrijvenparken en ICT-infrastructuur. Oost NL participeert in innovatieve bedrijven en beheert innovatiefondsen. Met hart voor de kenniseconomie van Oost-Nederland; sterk in Agro-Food, Life Sciences, High Tech, Cleantech & Energie, Logistiek, de Creatieve en Maakindustrie.

Cornelia Hülsmann
cornelia.huelsmann@hs-niederrhein.de
+49 216 11 86 64 22

GEMIT
Het Institut für Geschäftsprozessmanagement und IT (GEMIT) van de Hochschule Niederrhein in Mönchengladbach houdt zich bezig met toepassingsgeoriënteerd onderzoek op de terreinen logistiek, IT en Human Resources. Het instituut GEMIT biedt MKB-bedrijven met een brede know-how ondersteuning bij uw projectplannen, bv. als het gaat om wearable computing, digitale transformatie, invoering van software, (green)logistic- & supply chain management,. We begeleiden bedrijven competent en betrouwbaar, van kosteloze oriëntatie- en verdiepingsgesprekken tot aan de productontwikkeling. GEMIT geeft u graag advies over subsidiemogelijkheden voor uw innovatieve producten, processen of businessmodellen en samenwerking met Duitse partnerbedrijven.

Peter van Overdijk
pvoverdijk@brabantsekempen.eu
+31 497 51 22 73

Huis van de Brabantse Kempen
Het Huis van de Brabantse Kempen is de regionale project- en netwerkorganisatie van de regio De Brabantse Kempen. Het is het uitvoeringsorgaan van het Streekplatform, een samenwerkingsverband tussen Kempengemeenten, (semi-) overheidspartijen, bedrijven, onderwijs- en kennisinstellingen. Het Huis van de Brabantse Kempen onderhoudt het netwerk met alle multi helix partners en stimuleert innovatie en samenwerking binnen en buiten de regio. Het Huis verbindt lokaal beleid met beleid van Provincie en Europa door uitvoering van projecten binnen drie programmalijnen Economie, Landbouw & Landschap en Vrijetijdseconomie met als doel een beter leefklimaat, een prettige maatschappelijke omgeving en een economisch sterke regio die zich onderscheidt als slimme en innovatieve Brabantse Kempen.

Lisa Altvater
altvater@niederrhein.ihk.de
+49 203 28 21 269

IHK
De Niederrheinische IHK behartigt de belangen van haar ca. 61.000 leden uit de sectoren industrie, handel en dienstverlening in Duisburg en de Kreisen Wesel en Kleef. Onze taak is het stimuleren van de regionale economie. Dit houdt voor ons in dat we de bedrijven uit de regio Niederrhein ondersteunen bij zaken op economisch en beleidsmatig terrein. Daarbij zetten we ons in voor een vrije en sociale markteconomie, belastingverlaging, wegnemen van bureaucratische drempels en voor betere vestigingsvoorwaarden. In plaats van de staat draagt de IHK zorg voor een praktijkgerichte en voordelige uitvoering van overheidstaken. We zien ons als toekomstgerichte dienstverlener en „motor“ bij de veranderingen in de economische structuren. In een dialoog met de politiek behartigen we de belangen van de bedrijven op de lange termijn. Daartoe behoort ook het veiligstellen van de vestigingsregio Niederrhein voor de toekomst. Hier ontwikkelen we strategieën om sterke punten nog verder te versterken en nieuwe economische activiteiten mogelijk te maken.

Jos Ernenst
jos.ernenst@liof.nl
+31 6 29 53 09 93

LIOF: voor ondernemend en innovatief Limburg
LIOF is er voor elke Limburgse MKB’er met een innovatief idee, groeiplan of financieringsvraag. Maar ook voor de ondernemer die zich in Limburg wil vestigen. We helpen ondernemers, groot en klein, met innoveren, samenwerken en investeren. Wie iets wil bereiken krijgt van LIOF kennis, een diepgeworteld netwerk en kapitaal. We kennen alle trends en innovaties, helpen de Limburgse ondernemer met het opstellen van een businessplan en weten de weg naar financieringsmogelijkheden. Wij openen deuren in Limburg en daarbuiten.

Siegfried Schultze
se@mc-cluster.info
+49 284 19 99 96 927

MCC e.V
Het „Mobile Communication Cluster“ (MCC e.V.) werd in 2003 opgericht met het doel om de regio uit te bouwen naar een leidend competentiecentrum voor mobiele communicatietechnologieën. Vandaag de dag wordt het cluster als innovatieruimte & digital brain hub gebruikt om trends en nieuwe technologieën via pilottoepassingen te transfereren naar marktrijpe producten. Als neutraal technologie-steunpunt biedt MCC e.V. met binnen- en buitenlandse projectpartners realisatieconcepten aan voor „digitaliseren & digitale transformatie“ voor MKB-bedrijven in de regio. De twee regiocoördinatoren Birgit Mosler en Siegfried Schulze staan ter beschikking aan bedrijven als contactpersoon en als procesbegeleider. Van kosteloze informatie- en verdiepingsgesprekken tot aan de ontwikkeling van prototypes.

Harold Vulink
harold@rctgelderland.nl
+31 6 30 98 49 86

RCT Gelderland
RCT Gelderland is een onafhankelijke netwerkorganisatie, voor en door ondernemers. Onze innovatiemakelaars makelen en schakelen tussen MKB-bedrijven. Zij helpen bij de ontwikkeling van ideeën, door de verbinding te maken tussen ondernemers en kennisinstellingen. Waar nodig kunnen RCT innovatiemakelaars bemiddelen bij het inzetten van financieringstrajecten en subsidietrajecten, zoals het INTERREG programma Digipro.

Barbara Reich
b.reich@wir4.net
+49 2841 9999 6920

WIR4

Toezichthoudende en beschikkende instantie

Waltraud Knoor
info@euregio.org
+49 282 17 93 014

Euregio Rijn Waal
Nederlanders en Duitsers kunnen samen meer bereiken! Daar zijn wij van overtuigd. Daarom ondersteunen wij vele uiteenlopende grensoverschrijdende activiteiten in het Nederlands-Duitse grensgebied. Bedrijven, organisaties, verenigingen en onderwijs- en culturele instellingen kunnen bij de Euregio Rijn-Waal terecht voor subsidieadvies in het kader van het EU-programma INTERREG Deutschland-Nederland. Tot 2020 is er voor de Nederlands-Duitse grensregio 440 miljoen euro beschikbaar voor grensoverschrijdende projecten.

Geassocieerde partners Digipro

logo BC Semi NL
NiederRhein logo
KOP-minderwitruimte

Financiers

logo EZK
logo provincie Gelderland