Digipro

TEVEL

De markt vraagt om lichtere stalen constructies voor zware voertuigen zoals tractors en aanhangers. Met deze ontwikkeling nemen de verantwoorde toepassingsmogelijkheden enorm toe. Het bedrijf TEVEL is als specialist in technische vraagstukken met deze uitdaging aan de slag gegaan en heeft mede dankzij de hulp van het Europese project Digipro een tool ontwikkelt die het buigen van stalen platen meet, zodat uiteindelijk een sterk, lichter en bovenal betrouwbare stalen constructie kan worden geproduceerd. 

Uitdaging

Om lichtgewicht stalen constructies te kunnen realiseren, is het essentieel om stalen platen in allerlei vormen te buigen. Hiervoor is het in eerste plaats noodzakelijk onderzoek te doen naar de scherpte van de buighoek waarmee nog steeds de productie van kwalitatief hoogwaardige platen reëel is.
Het innovatieve bedrijf TEVEL heeft hiervoor een tool ontwikkelt en is nu in staat om met behulp van een camerasysteem de verandering in het buigproces te meten en het ontstaan van scheurtjes in de stalen platen bij een bepaalde scherpte te identificeren. Deze scheurtjes dienen te alle tijden voorkomen te worden, omdat ze voor een verzwakking van de constructie zorgen, waardoor de kwaliteit van het eindproduct niet gegarandeerd is​.

Over de grens

Tijdens dit project heeft TEVEL samenwerking gezocht met een Duitse partner die specialist is op het gebied van de ontwikkeling van hoogwaardige Vision-systemen/applicaties. Voor het project was het erg belangrijk om in een microbereik zo nauwkeurig mogelijk te kunnen meten en de expertise van SMD Production Technology was daarbij een grote aanwinst. Deze Nederlands-Duitse samenwerking heeft uiteindelijk geresulteerd in de ontwikkeling van een real time-meet systeem voor het uitvoeren van tests. Op dit moment bestaat er zelfs concrete belangstelling voor deze tool bij een onderzoeksinstituut die verbonden is aan een grote staalproducent.

"Het voordeel van een grensoverschrijdende samenwerking in een INTERREG-project als Digipro is dat we tegelijkertijd in staat zijn geweest ons Duitse netwerk te verbreden en de Duitse markt te verkennen. We hebben nu met TEVEL meer zicht op wat daar precies gebeurt,"  aldus Eric Sülter. 

Digipro wordt in het kader van het INTERREG VA-programma Deutschland-Nederland door de Europese Unie ondersteund uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Het project wordt gecofinancierd door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, de provincies Gelderland, Limburg en Noord-Brabant, Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen, Europese Unie/INTERREG.