Digipro

Pillen Group

Veel productieprocessen in de maakindustrie zijn inmiddels geautomatiseerd, maar nog steeds is de menselijke bijdrage groot. Dit vertraagt het productieproces en vergroot de foutmarge. Om dit probleem op te lossen heeft Pillen Precision BV binnen Digipro een volledig geautomatiseerd systeem ontwikkeld dat 24 uur per dag op maat gemaakte componenten kan produceren, onafhankelijk van menselijke handelingen. Mark Pillen, Commercieel Manager bij de Pillen Group, vertelt over het ontwikkelproces, de uitdagingen en de grensoverschrijdende samenwerking.

Fijnmechanische componenten

De Pillen Group uit Lichtenvoorde bestaat uit verschillende werkmaatschappijen die zich voornamelijk bezighouden met de toelevering van componenten die van metaal, hout of kunststof zijn gemaakt, het assembleren van producten en het produceren van eigen producten. Het Digipro-project valt onder de werkmaatschappij Pillen Precision BV, die gespecialiseerd is in de toelevering van fijnmechanische componenten (ook wel “verspaning” genoemd) die bedrijven nodig hebben voor het samenstellen van hun eindproducten.

Concurrentie

Bedrijven in de Nederlandse maakindustrie hebben te maken met steeds meer uitdagingen. Zo is er sprake van forse concurrentie. Er zijn veel bedrijven uit andere landen die fijnmechanische componenten alleen al door regelgeving goedkoper kunnen produceren, maar zij zijn vaak niet flexibel, kunnen niet altijd een constante hoogwaardige kwaliteit garanderen en zijn ze niet altijd in staat om op een technische manier met de klant mee te denken.

Vooral dat laatste aspect is erg belangrijk, zegt Pillen: “Wij proberen klanten te ondersteunen en ontlasten, door van begin tot eind mee te denken. Onze specialisten beoordelen aanvragen van klanten op maakbaarheid. Vervolgens maken zij een inventarisatie van de wensen en behoeftes van de klant, waarbij zij ook letten op mogelijke toleranties en materiaalkeuzes. Met behulp van ons systeem kunnen wij een virtuele schets maken van de te produceren componenten en dit voorleggen aan de klant. Tijdens en na het productieproces is onze kwaliteitsafdeling in staat om de componenten nauwkeurig te controleren, bijvoorbeeld op afwijkingen en lekkages. Op deze manier kunnen wij een hoge kwaliteit garanderen en hopen wij een duurzame samenwerking op te bouwen met onze klanten.”

Geautomatiseerd productieproces

Eén van de bedrijven waar Pillen Precision BV componenten aan levert, is een Duits bedrijf dat innovatief gereedschap ontwikkelt om pijpleidingen, zoals gasleidingen en waterleidingen, met elkaar te verbinden. Om aan de sterke groei van dit bedrijf te voldoen, heeft Pillen Precision BV binnen het Digipro-project een volledig geautomatiseerd productieproces ontwikkeld dat 24 uur per dag op maat gemaakte componenten kan produceren.

Pillen licht het belang ervan toe: “Binnen een productieproces hebben wij zowel met machines als mensen te maken. Het menselijke aspect binnen de techniek is en blijft uitermate belangrijk, alleen willen wij de kans op fouten en afwijkingen gedurende het productieproces zo veel mogelijk reduceren. Dit hebben we mogelijk kunnen maken met het geautomatiseerde productieproces dat we binnen het Digipro-programma hebben ontwikkeld. Bovendien maakt het een flexibele productiewijze mogelijk. Onze Duitse klant heeft een breed assortiment en heeft van elk component een bepaald aantal nodig. Wij kunnen de machines in ons productieproces op zo’n manier instellen, dat ze direct het component herkennen dat ze moeten produceren.”

Een complex samenspel

De grootse uitdaging binnen het Digipro-project was niet alleen het ontwikkelen van alle afzonderlijke onderdelen van het geautomatiseerde productieproces, maar vooral het samenvoegen van de onderdelen tot een functionerend geheel, dat ook nog eens een bepaalde intelligentie bezit om zonder menselijke handelingen te kunnen produceren. Pillen: “Het productiesysteem bestaat uit verschillende hard- en software-elementen, zoals de robot, machine, sensoren en programma’s. Deze voeden wij met de benodigde onderdelen, bestanden en gegevens van onze Duitse samenwerkingspartner. Vervolgens maken wij daar met onze jarenlange ervaring een functionerend geheel van. Dat is onze kracht.”

Grensoverschrijdende samenwerking

De grensoverschrijdende samenwerking is Pillen goed bevallen: “Hoewel wij al meerdere jaren met onze Duitse partner samenwerken, biedt het Digipro-project een goede mogelijkheid om specifiek met één partner aan één opgave te werken. Daarvoor is het belangrijk dat de klant ons niet alleen als leverancier ziet, maar ook als samenwerkingspartner. Wij moeten precies weten wat onze partner produceert en wat zijn wensen zijn, zonder dat de taal- of cultuurbarrière daarbij een rol speelt. Ook tijdens het productieproces staan we constant in contact met onze partner om de kwaliteit van de componenten te kunnen garanderen. Dit heeft onze relatie uiteindelijk nog verder versterkt.”

Vervolgstappen

“Wij zijn ervan overtuigd dat we het systeem in de toekomst permanent kunnen gebruiken voor de productie van componenten voor onze Duitse partner,” zegt Pillen hoopvol. “Daarbij moeten we er rekening mee houden dat hun assortiment op elk moment kan wijzigen. Als we deze flexibiliteit kunnen integreren in onze robots, hebben we een goede basis om deze technieken ook te gebruiken voor de productie van componenten voor andere klanten.”