Digipro

NICE Software

Revalidatieprocessen worden veelal afgewerkt in ziekenhuizen. Binnen overheden, verzekeraars en ook ziekenhuizen bestaat echter de wens om patiënten ook digitaal te kunnen begeleiden. NICE Software BV heeft hiervoor binnen Digipro een eHealth oplossing ontwikkeld, waarin patiënten online per dag hun oefeningen en medicijnen kunnen inzien, maar ook hun doelen, levensstijl en algehele progressie kunnen bijhouden. Het platform is speciaal ontwikkeld voor revalidatiecentra in Duitsland. Rob Vonsée, Technisch Directeur en Senior Consultant van NICE Software, vertelt over het ontwikkelproces binnen Digipro.

Innovatieve revalidatiesoftware

“Binnen Digipro zijn wij in contact gekomen met Reha Viersen”, vertelt Vonsée. “Zij gebruikten op dat moment al een Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) dat speciaal ontwikkeld is voor revalidatiecentra in Duitsland. Gedurende de kennismakingsgesprekken, toonde Reha Viersen zich onder de indruk van onze software en was het geïnteresseerd in een Duitse versie hiervan.” Volgens Vonsée zijn er echter veel verschillen tussen revalidatieprocessen in Nederland en Duitsland. “De praktijk in Nederland is dat we tijdens het revalidatietraject zo veel mogelijk proberen door te blijven werken. In Duitsland is het zorgsysteem anders georganiseerd en kunnen mensen op basis van de hoogte van hun inkomen bijvoorbeeld kiezen tussen een publieke of private zorgverzekering. Omdat Duitse patiënten ‘fulltime’ in de klinieken aan hun herstel werken en in die tijd niet of slechts weinig op het werk verschijnen, duren revalidatietrajecten in Duitsland significant korter. Duitse Reha’s werken op basis van een intensief dagprogramma met doorgaans wel 100 tot 150 mensen tegelijk om weer fit te worden. Elke patiënt doorloopt per revalidatiedag een persoonlijk afsprakenschema. Deze revalidatieklinieken zijn dan ook uitgerust met een grote verscheidenheid aan faciliteiten.”

 

Efficiëntere routing

Vonsée: “In Digipro hebben we de software en daarbij behorende hardware ontwikkeld waarmee het monitoren, maar ook instrueren van patiënten tijdens het dagelijkse revalidatieproces in de Reha vergemakkelijkt wordt. Uitgangspunt voor de ontwikkeling was dat de persoonlijke dagplanning, zoals gepland in het bestaande EPD, leidend moest zijn. In eerste instantie bestond het idee om een app voor de smartphone te ontwikkelen. Al snel bleek echter dat dit niet haalbaar was, niet alleen omdat patiënten om privacy redenen hun smartphone niet in elke ruimte mogen meenemen, maar ook omdat ze zeer vochtige ruimten betreden zoals zwembaden, doucheruimten en sauna’s.

 

De uitdaging binnen Digipro was volgens Vonsée dan ook om een nieuw hulpmiddel te ontwikkelen dat passend is bij de oudere doelgroep van de Reha’s. “We zijn uiteindelijk tot een systeem gekomen dat werkt op basis van sensoren, tags en zuiltjes, die als een soort checkpoint fungeren. In de ochtend krijgt de patiënt bij binnenkomst een eigen armband met een sensor erin. Met deze armband kan bijvoorbeeld gewoon gezwommen worden. Gedurende de dag komen de patiënten langs informatiezuilen, waarbij schermen het dagprogramma en de te lopen route binnen de kliniek tonen. Ook wordt aangegeven hoe laat en in welke ruimte de patiënt verwacht wordt en welke herstelactiviteiten moeten worden uitgevoerd. In het oude systeem kregen mensen een formulier mee waarin het programma beschreven stond. Dit formulier werd echter vaak al bij het omkleden vergeten en zorgde ervoor dat patiënten aan het verzorgend personeel door de dag heen steeds vragen gingen stellen. Dit is kostbare tijd die beter kan worden besteed aan de zorg van patiënten.”

 

Waarborgen van privacy

Aan de ontwikkelde technologie van NICE Software ligt een digitaal businessmodel ten grondslag. “Na afloop van Digipro willen we de technologie op grotere schaal produceren,” vertelt Vonsée. Voordat het echter zo ver is, zijn er vooral op het gebied van hardware en privacy nog stappen te zetten. “Er zijn inmiddels verschillende prototypes gemaakt van de display, maar we hebben nog geen definitieve keuze gemaakt.” Het waarborgen van de privacy van patiënten is echter het belangrijkste aspect waarmee rekening dient te worden gehouden. “Op dit moment zijn we op zoek naar een oplossing waardoor het onmogelijk wordt voor derden om tijdens de route in het revalidatiecentrum mee te kijken op het gepersonaliseerde scherm van patiënten. Voor de patiënten zelf hebben we geprobeerd het scherm zo overzichtelijk mogelijk te maken. Nadat de patiënt zijn of haar polsbandje met sensor bij de zuil gehouden heeft, wordt de actuele planning weergegeven, waar de patiënt zich bevindt en waar de volgende afspraak is.”

Vonsée: “Gedurende de dag kan de patiënt ook gemonitord worden vanuit de centrale. Dit maakt het mogelijk om aanpassingen in het herstelprogramma te doen. Als een patiënt zich registreert bij een zuil, dan kunnen wij precies zien wie het is en wat zijn zorgprogramma is. Er kan dan bijvoorbeeld nog een extra mededeling op het scherm getoond worden, om de patiënt eraan te herinneren om krukken mee te nemen naar de volgende afspraak.”

 

Meer netto-zorgtijd

De innovatie brengt een behoorlijk aantal voordelen met zich mee, zowel voor patiënten als voor het personeel van de Reha’s. Vonsée: “Reha’s bevinden zich vaak in grote gebouwen. Met ons systeem verkleinen we de kans dat oudere patiënten bijvoorbeeld verdwalen. Het gebeurt immers regelmatig dat patiënten verkeerde ruimtes inlopen of de weg kwijt zijn. Zij worden dan naar de juiste ruimte begeleid door de zorgverleners, die eigenlijk bezig moeten zijn met een andere behandeling op dat moment. De ‘netto-zorgtijd’ voor de patiënt wordt dankzij ons systeem verbeterd, omdat het zorgschema efficiënter, effectiever en met minder ‘ruis’ kan worden doorlopen.”

 

COVID-19-pandemie

“De pandemie heeft zeker een invloed gehad op het ontwikkelproces. Hier en daar zijn er wat kleine vertragingen ontstaan, maar het heeft vooral meegewerkt aan het creëren van meer bewustwording.” De COVID-19-pandemie heeft volgens Vonsée ook nieuwe inzichten opgeleverd. “Zo zijn we nu bijvoorbeeld bezig met het onderzoeken of cameraregistratie bij de zuilen mogelijk is. Hierdoor hoeven patiënten de zuilen niet meer aan te raken, waardoor blootstelling aan virussen en bacteriën wordt verkleind. Aan de andere kant zou het ook mooi zijn om bij de checkpoints de temperatuur van patiënten te meten om patiënten met een mogelijke virusinfectie vroegtijdig te isoleren en verdere verspreiding te voorkomen.”

 

Vervolgstappen

De gegevens van de checkpoints worden op dit moment nog via Wifi verstuurd. Vonsée: “Omdat Wifi soms kan uitvallen, zijn we ook bezig met het opzetten van een ‘hotspot’ in Duitsland. Bovendien hebben wij accupacks ontwikkeld die ’s nachts opgeladen kunnen worden, waardoor het systeem overdag autonoom kan draaien. In principe moet het systeem 24/7 online zijn.” Ook liggen er nog mogelijkheden op het gebied van optimalisatie, vertelt Vonsée. “Door het nauwkeurig in de gaten houden van de routes die patiënten lopen zouden Reha’s bijvoorbeeld anders ingedeeld kunnen worden. Als een patiënt vaak heen en weer loopt, dan kan het makkelijker zijn om bepaalde ruimtes dichter bij elkaar te plaatsen. Verder zou er na verloop van tijd ook een analyse gedaan kunnen worden waarin de Reha’s met elkaar vergeleken worden. Dit biedt ook nog kansen voor optimalisatie van de kwaliteit van zorgverlening.”

 

Grensoverschrijdende samenwerking

De grensoverschrijdende samenwerking met Reha Viersen is zeer goed bevallen. “Soms vormde de communicatie wel een uitdaging, omdat niet iedereen bij NICE Software voldoende Duits spreekt. Een technische uitdaging was dat we het systeem zo generiek mogelijk moesten ontwikkelen, omdat in de praktijk Reha’s veel van elkaar kunnen verschillen. Aangezien we het systeem fysiek in Duitsland bij Reha Viersen konden uitproberen, hebben wij goede resultaten geboekt. We hebben direct met patiënten kunnen testen en afstemmen wat voor hen prettig werkt en wat verbeterd dient te worden. Met de ondersteuning van Digipro hebben we uiteindelijk samen met onze partner Reha Viersen grote stappen kunnen zetten met de ontwikkeling van dit onderdeel van het eHealth-platform”, zo besluit Vonsée.