Digipro

IPOS ontwikkelt applicatie voor detectie van kreupelheid bij paarden

Vergelijkbaar met gezondheidsapps voor mensen, heeft IPOS Technology BV zich gespecialiseerd in het ontwikkelen van een trainingsapp voor paarden. Met de applicatie en de sensoren van IPOS kunnen de fysieke en technische ontwikkeling van het paard worden bijgehouden. Binnen het Digipro-project heeft IPOS in samenwerking met het Duitse Tierklinik Lüsche hun applicatie doorontwikkeld. Menke Steenbergen, CEO van IPOS, vertelt over het innovatietraject binnen Digipro.

“Bij mensen is de afgelopen jaren steeds meer de nadruk komen te liggen op een gezonde levensstijl,” vertelt Steenbergen. “Ook voor dieren is een gezond leven met kwalitatief hoogwaardige voeding en voldoende beweging belangrijker geworden. Onze kernactiviteit bij IPOS is het ontwikkelen van een applicatie die trainingen van paarden registreert. Door het toevoegen van de teugelsensoren geven we ook inzicht in de rij technische vaardigheden van een ruiter. De app was van origine ontwikkeld voor trainingsdoeleinden, maar door het toevoegen van de teugelssensoren werd het ook mogelijk om de samenwerking tussen ruiter en paard in beeld te brengen. Door deze samenwerking inzichtelijk te maken, kunnen de prestaties van ruiter en paard verbeterd worden.”

Steenbergen gaat verder: “Na verloop van tijd werd er ontdekt dat door middel van onze teugelsensoren het ook mogelijk is om blessures, zoals kreupelheden, bij paarden te ontdekken. Door bewegingen van het hoofd van een paard te monitoren, kunnen kleine blessures worden vastgesteld. Hiermee ontstaat een vroege kreupeldetectie. Voor paardeneigenaren kan het lastig zijn om kreupelheid te herkennen, omdat paarden niet snel aangeven of ze ergens last van hebben en de pijn camoufleren door bijvoorbeeld anders te gaan lopen. Dit is voor de gemiddelde ruiter nauwelijks te constateren. Bovendien kan het gecorrigeerde lopen ook nog eens nieuwe blessures opleveren. De grootste uitdaging binnen het project was dan ook het vinden van schone geannoteerde data van kreupele paarden om daadwerkelijk een algoritme te kunnen ontwikkelen, waarmee kreupelheid in een vroeg stadium kan worden ontdekt. In de veterinaire sector is het erg belangrijk om zeer secuur te werk te gaan en fouten te vermijden. Daarom zijn we erg streng omgegaan met het vergaren van data. Als we het vermoeden hebben dat er teveel ruis in de data bestond, hebben we deze data niet gebruikt. Dit zorgde voor enige vertraging in het project, maar leidt er uiteindelijk wel toe dat we kreupelheid beter kunnen detecteren.”

Digipro

“Wij stonden al in goed contact met Tierklinik Lüsche,” vertelt Steenbergen. “Met hun systeem van highspeedcamera’s zijn zij koploper in de wereld. Bovendien hecht Tierklinik Lüsche veel waarde aan hun innovatieve imago en lopen zij altijd voorop met innovaties. Zo was Tierklinik Lüsche de eerste organisatie in Duitsland die met teugelsensoren werkt. Om onze innovatie naar een hoger niveau te tillen, zijn wij samen met hen op zoek gegaan naar financiering en kwamen wij uiteindelijk met Digipro in contact. Binnen het Digipro-project hebben wij eerst een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd. Nadat wij hier positieve resultaten van terug hadden gekregen, hebben we de vervolgstap gezet en een prototype ontwikkeld.”

Resultaten

Steenbergen vertelt: “Het ontwikkelen van het algoritme dat op basis van de ingevoerde data blessures bij paarden kan detecteren was voor ons het belangrijkste doel binnen het Digipro-project. Wij zijn begonnen met het ontwikkelen van de hardware en bijbehorende techniek waarmee wij de data konden verzamelen. Het creëren van een nauwkeurige sensor was hierbij nog een behoorlijke uitdaging. Uiteindelijk is het gelukt om een goede dataset van kreupele paarden te creëren. Op de paarden werden een groot aantal markers aangebracht en dankzij de highspeedcamera’s van Tierklinik Lüsche konden wij de bewegingspatronen van de paarden monitoren. Doordat we dit in een grote hoeveelheid hebben gedaan werd hebben we nu voldoende data om een algoritme mee te ontwikkelen.”

Maatschappelijke uitdaging

“Ons Digipro-project brengt een duidelijke maatschappelijke uitdaging met zich mee. Het welzijn van paarden wordt verbeterd door in een vroeg stadium blessures op te kunnen sporen”, vertelt Steenbergen. “Daarnaast heeft de kreupeldetectietool ook een aanzienlijke economische impact. Paardeneigenaren lopen jaarlijks in Nederland circa 800 miljoen euro economische schade op door kreupelheden. Bovendien krijgt 30% van de paarden jaarlijks met kreupelheden te maken.”

Verwachtingen voor de toekomst

“Eind januari 2021 hebben wij het innovatieproject afgerond”, vertelt Steenbergen. “Sinds een aantal jaar zijn wij in het bezit van een patent op de technologie. Hierdoor kunnen zij nu ook volop gebruik maken van de ontwikkelde technologie. We zijn echter nog niet helemaal klaar om de stap richting marktintroductie te maken. Hiervoor dient er nog meer getest te worden. In de toekomst zou het mooi zijn als we de veterinaire markt verder kunnen ondersteunen. Zo zouden bijvoorbeeld dierenartsen een paard op afstand kunnen monitoren dankzij onze innovatie.”

Op de achtergrond speelt er volgens Steenbergen nog iets anders. “Nederland en Duitsland zijn wereldwijd koplopers binnen de paardensport. Het is voor deze landen van enorm belang om goede metingen te kunnen verrichten op het gebied van de prestaties van zowel ruiter als paard. Onze innovatie zou een goede tool kunnen zijn voor de topsport. De teugelsensoren worden al ingezet bij de training van de Olympische ruiters die geselecteerd zijn voor Tokyo, hopelijk kunnen we daar in de toekomst ook de blessure detectie aan toevoegen.”

Grensoverschrijdende samenwerking

Steenbergen: “Wij hebben de grensoverschrijdende samenwerking met Tierklinik Lüsche als zeer prettig ervaren. Van begin af aan was het enthousiasme bij beide partijen erg groot. Bovendien werkt Tierklinik Lüsche met zeer hoge standaarden en controleerden ze de data erg kritisch. Dit heeft ervoor gezorgd dat de kwaliteit van de data zeer hoog is. Het is zelfs een keer voorgekomen dat er in een maand tijd slechts twee paarden werden gevonden die geschikt waren voor de datacollectie. Dit is opvallend aangezien het een enorme kliniek is waar maandelijks veel paarden komen. Dit voorbeeld illustreert echter dat in onze samenwerking kwaliteit vooropstond.”