Digipro

DOCPA

DOCPA is een bedrijf uit Duisburg dat gespecialiseerd is in digitalisering en sensortechnologieën in de milieusector. Samen met zijn Nederlandse partner Opiliones 3D B.V. heeft DOCPA deelgenomen aan het Digipro project om het idee te realiseren van een 3D-geprinte waterboei die het mogelijk maakt om de kwaliteit van (zwem)water gedetailleerd te analyseren. In het interview vertellen Martin Paplewski (eigenaar van DOCPA) en Peter Sluiter (mede-oprichter en directeur van Opiliones 3D B.V.) over de start van de samenwerking, mogelijkheden over de grens en hun toekomstplannen.

Dr. Paplewski en meneer Sluiter, hoe is de samenwerking tussen jullie tot stand gekomen?

MP: "Ik had het idee om met behulp van moderne sensoren een technologie te ontwikkelen waarmee 24 uur per dag de waterkwaliteit kon worden geanalyseerd, zowel in binnenwateren als op zee. De meeste huidige technologieën kunnen slechts een aantal eigenschappen van het water analyseren, zijn meestal alleen toegankelijk voor de autoriteiten en bieden geen real-time oplossing. Dit laatste is met name een probleem wanneer zwemwater binnen korte tijd verontreinigd raakt, bijvoorbeeld doordat een boer zijn afval in of bij zwemwater dumpt. Bovendien maakt men tegenwoordig nog steeds gebruik van dure laboratoriumtechnologie om watermetingen uit te voeren. Goedkope, gedigitaliseerde IoT-oplossingen zijn er momenteel niet. DOCPA is gespecialiseerd in analyses en sensoren, maar we wisten niet hoe we deze technologie moesten integreren in een waterboei. Daarom hadden wij MCC, dat verantwoordelijk is voor de coördinatie van het Digipro-project aan Duitse zijde, gevraagd een geschikte partner te zoeken.”

PS: "Bij Opiliones houden we ons bezig met Additive Manufacturing, onderzoek & ontwikkeling en valorisatie. We hadden Oost NL al gezegd dat we altijd geïnteresseerd zijn in innovatieve projecten. Uiteindelijk hebben MCC en Oost NL mij en Martin met elkaar in contact gebracht en vanaf het begin klikte het heel goed tussen ons. Wat we delen is enthousiasme voor technologie. Als je elkaar vertrouwt en ideeën uitwisselt, leidt dat tot synergie en daar komen uiteindelijk innovaties uit voort. Er is geen verschil tussen Duitse en Nederlandse innoveerders. We hebben allebei een andere cultuur, maar de technische passie verenigt ons. Binnen Digipro heeft dit geleid tot een 3D-geprinte waterboei waarin de technologie van DOCPA is verwerkt."

Zijn er volgens jullie nog onbenutte mogelijkheden aan de andere kant van de grens?

MP: "Om innovaties tot stand te brengen is het voor bedrijven vooral belangrijk om in contact te komen met andere bedrijven, zodat je ideeën kunt uitwisselen. Op dit moment is er nog steeds een gebrek aan transparantie op het gebied van grensoverschrijdende competenties. Wij zouden er nooit aan gedacht hebben onze technologie te combineren met de kennis van Opiliones op het gebied van 3D-printen, omdat wij de bedrijven in de Nederlandse grensstreek niet zo goed kennen. Je hebt partners nodig die de bedrijven in de regio kennen, hun sterke punten kunnen inschatten en hen in contact kunnen brengen met potentiële samenwerkingspartners.”

PS: "Het innovatiepotentieel aan de grens is nog niet eens voor tien procent benut. Er zijn duizenden bedrijven die enkel de juiste verbinding nodig hebben. Bedrijven als Oost NL en MCC hebben de taak een grensoverschrijdend netwerk op te bouwen. Hoe langer en vaker men grensoverschrijdende projecten zoals Digipro ondersteunt, hoe zichtbaarder de resultaten en hoe groter de netwerken na verloop van tijd zullen zijn. Op die manier blijven onze innovatieve ideeën in de regio en belanden ze niet ergens in Azië of de Verenigde Staten. Projecten zoals Digpro kunnen hierbij een belangrijke rol spelen, omdat zij zeer geschikt zijn voor innovatieve ideeën die klein beginnen en voor het MKB zeer moeilijk met eigen middelen te realiseren zijn. Met een bepaalde focus en een beperkt tijdsbestek, werk je gericht naar een prototype toe."

Tenslotte: Hebben jullie nog plannen om de samenwerking een vervolg te geven?

PS: "De samenwerking heeft tot nog meer ideeën geleid, want Martin en ik praten ook over andere mogelijke innovaties vanwege onze technische passie. Als Martin met een idee komt, kan ik meedenken. Ik heb vervolgens mijn Nederlandse contacten benaderd en gevraagd of een dergelijk idee op de markt zou kunnen worden gebracht. Op dit moment praten we veel over digitalisering in de gezondheidszorg."

MP: "Dit heeft al geleid tot een ander project waarin DOCPA en Opiliones samen met een ander Nederlands bedrijf werken aan een actueel probleem, namelijk de opslag van vaccins en andere medische producten. Vooral de nieuwe m-RNA Corona-vaccins moeten zeer koel opgeslagen worden. Wij hebben een gedigitaliseerde 'ultra low freezer' ontwikkeld die een automatische inventarisatie van de inhoud mogelijk maakt zonder de koeling te onderbreken.”