Digipro

INTERREG VA-project Digipro kent ook nu geen grenzen

Apeldoorn, 2 april 2020 – Terwijl voor het INTERREG VA subsidieprogramma Digipro de laatste beschikkingen worden afgegeven, gaat ook de uitvoering van de reeds goedgekeurde grensoverschrijdende innovatieprojecten onverminderd door.  

Digipro videocall

Stijging productiviteit bouwplaats

Ondanks de huidige corona-crisis wordt er binnen Digipro hard doorgewerkt aan de verschillende innovatieprojecten. Zo hebben regiocoördinatoren Cornelia Hülsmann (GEMIT) en Erwin Altena (Oost NL) afgelopen week op digitale wijze het project “Autoprogressdetection in construction” van de bedrijven BuildersMind (Düsseldorf), Mangineers (Enschede) en KH-Renovierungen (Bramsche) afgetrapt. In een interactieve videocall, die zowel vanuit de Duitse als Nederlandse huiskamer werd gevoerd, maakten de partners hernieuwd kennis met elkaar en zijn de belangrijkste aspecten van het programma uitgebreid toegelicht.
In het grensoverschrijdende project, gericht op digitalisering in de bouw, wordt een automatiseringstool ontwikkeld. Deze tool verzamelt en integreert gegevens direct op de bouwplaats in een BIM (Building Information Modelling System). Hiermee wordt de productiviteit op de bouwplaats gemeten, geanalyseerd en gevisualiseerd met als doel de productiviteit op de bouwplaats te verhogen.

Over de grens

Vanuit Digipro worden mkb-ondernemers ondersteund bij het realiseren van innovatieve grensoverschrijdende projecten als deze. Daarnaast stimuleert Digipro het ontwikkelen en delen van kennis over digitaliseringsthema’s zoals AI, Robotics, IoT en Big Data. Om deze kennisuitwisseling aan te jagen worden vanuit Digipro workshops en coachings voor ondernemers georganiseerd. Het programma Digipro wordt uitgevoerd door de core-partners Huis van de Brabantse Kempen, RCT Gelderland, LIOF, MCC, wir4, Institut GEMIT, IHK Niederrhein, Euregio Rijn-Waal en leadpartner Oost NL. Binnen Oost NL is het projectleiderschap per 1 april 2020 overgedragen van Wieteke Meijer aan Erwin Altena (erwin [dot] altena [at] oostnl [dot] nl).

Digipro wordt in het kader van het INTERREG VA-programma Deutschland-Nederland door de Europese Unie ondersteund uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Het project wordt gecofinancierd door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, de provincies Gelderland, Limburg en Noord-Brabant, het Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie van de Duitse deelstaat Nordrhein-Westfalen.