Oost NV zoekt externe adviseurs met expertise op minimaal een van onderstaande gebieden: sensoriek, ICT-sturingstechniek, machines en machinemodules,  installaties en werktuigen in de productie en logistiek, technologie voor productiesimulatie, data-analyse, breedbandnetwerken en cloudtechnologie.

Doel

Het doel van deze aanbesteding is om te komen tot een overeenkomst met maximaal 24 opdrachtnemers (de experts). Deze experts wordt gevraagd projectplannen voor haalbaarheidsstudies en/of prototypes te beoordelen. Deze projecten kunnen zowel uit Duitsland als uit Nederland afkomstig zijn. Zowel ZZP’ers als mensen die werkzaam zijn bij een adviesbureau, Hogeschool of Universiteit kunnen reageren. De vergoeding bedraagt € 500 per advies.

Reageren

De benodigde formulieren kunt u tot 29 augustus 2016 opvragen: aanbesteding.ipro-n@oostnv.nl.
Voor meer informatie kunt u vanaf 22 augustus contact opnemen met Tom Cornelissen: 06 28 90 91 94.

De aanbestedingsprocedure sluit op 31 augustus 2016 om 15 uur.